Na het vertrek van de manager van het gezondheidscentrum Leidschenveen is een interim manager gezocht omdat er in de werkprocessen en de onderlinge verhoudingen werk aan de winkel was. We verkozen iemand die orde op zaken zou stellen met oog voor prettige verhoudingen in het team en verstand van processen in een zorgbedrijf. We vonden via mond tot mond reclame Paswerk!. Frans Pas heeft in ruim een half jaar tijd een prima klus geklaard en daarmee het pad gebaand voor de nieuwe manager. De medewerkers en directie waren bijzonder tevreden over het veranderingsproces dat Frans inzette. Zelfs zozeer dat Frans gevraagd werd te blijven. Hij verkoos echter interimmer te blijven. In voorkomende gevallen zullen wij zeker weer een beroep doen op zijn expertise.

Anne van Popta-Kwant

Directeur Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG)

 

 

Ik heb Paswerk leren kennen in 2005. Ik ontmoette Frans Pas op een symposium, het was een hernieuwde kennismaking.

In 1987 hadden we elkaar voor het laatst gezien,we werkten toen als B-verpleegkundigen op dezelfde afdeling.
In 2005 en ook de jaren er na heeft de Kessler Stichting gebruikgemaakt van de kennis maar vooral ook van de vaardigheden van Frans. Los van het feit dat Frans goed is ingewerkt in de zorg- en welzijnsector, en van hoed en rand weet, zijn het vooral zijn managementvaardigheden die mij en de organisatie aanspreken.
Zijn stijl laat zich typeren als: gedreven, zeer bewust van de omgeving, gevoel voor verhoudingen en gefocust op het resultaat. Buitengewoon sterk is zijn aanpak om processen te veranderen en zich niet te laten verleiden door een "snel succesje".
Frans Pas heb ik leren kennen als een eerlijke, betrouwbare en hardwerkende man die niet zeurt over details. Hij is alom aanwezig, kan anderen laten bloeien en informeert zijn opdrachtgever adequaat.
Paswerk! inhuren betekent een no-nonsens aanpak en heel erg veel plezier maken.
Want dat kan Frans ondanks al zijn serieuze kanten als geen ander!

Bram Schinkelshoek

Directeur/bestuurder Kessler Stichting

 

.

Met plezier heb ik gedurende een jaar met Frans Pas samengewerkt. Ik heb Frans ingehuurd voor een complexe klus op het domein van de geestelijke gezondheidszorg.
Op het terrein van de maatschappelijke opvang diende een visie op instellingenniveau ontwikkeld te worden, terwijl vervolgens op uitvoeringsniveau de gebundelde implementatie diende plaats te vinden. Daarbij was sprake van verschillende culturen en stijlen, waarbij overheid en instellingen in een vernieuwende rol nauw samen  dienden te werken.
Frans Pas heeft vanuit zijn toegankelijke en veelal informele benadering barrières en cultuurverschillen weten te slechten met als resultaat dat de beoogde vernieuwende samenwerking tot stand is gekomen. Frans Pas weet zowel op directieniveau als ook op medewerkerniveau te acteren, kan daarbij putten uit zijn rijke ervaring en weet aldus draagvlak te creëren voor de gewenste verandering en bruggen te slaan waar die nodig zijn.

Harry Bovenlander,

Hoofd GGD/Algemene Gezondheidszorg